HTTP Durum Kodları ve Anlamları

Http durum kodları ve anlamlarına bakmadan önce şunu açıklayalım:HTTP durumu(Http Status) nedir?

İstemci(Client) HTTP kullanarak bir sunucuya istek atar.Bu istek doğrultusunda sunucundan ilk olarak bir yanıt alır biz buna HTTP durum kodu (HTTP Status Code) diyoruz. Bu komutları internet tarayıcınızda görebilirsiniz. En çok rastladığımız HTTP Durum Kodları:200, 301, 302, 404 ,500 ve 503’dür. Bu komutlar sayesinde Http server durumlarının sunucudan istemciye gelen mesajlarla hata,bilgi ve yönlendirme gibi bilgiler vermektedir.

1xx: Bilgi

101ContinueDevamİsteğin başarılı olduğunu belirtilir.
101Switching ProtocolsAnahtarlama Protokolü İstemcinin protokol değiştirme isteğine sunucunun uyacağını söyler.
102Processing İşlem
122Request-URL too longUzun Adresİstekte bulunun adresin(URL) uzun olduğunu belirtir.

2xx: Başarı

200OKTamamİsteğin ve cevabın başarılı olduğunu belirtir.
201CreatedOluşturulduSunucu yeni kaynak oluşturmuş.
202AcceptedOnaylandıSunucunun isteği kabul etmesi.
203Non-Authoritative InformationYetersiz BilgiBaşka kaynaktaki bilgi döndürülmekte.

204
No Content İçerik Yok

205
Reset Content İçeriği Baştan al
Geri içerik istemciye 
döndürülmemektedir.

206
Partial Content Kısmi İçerik Sadece belirli kısmı
döndürülmüş.

3xx:Yönlendirme

300 Multiple Choices Çok Seçenek
301Moved Permanently Kalıcı Taşındı.
302Found Geçici Taşındı.
303See Other Diğerilerine Bak.
304Not Modified Güncellenmedi.
305Use Proxy Proxy Kullan.
306Switch Proxy Proxy’e geçildi.
307Temporary Redirect Geçici olarak yeniden gönder.

4xx:Tarayıcı Hataları

400Bad Request Kötü İstek
401Unauthorized Yetkisiz
402Payment Required Ödeme Gerekli
403Forbidden Yasaklandı
404Not Found Sayfa Bulunamadı
405Method Not Allowed İzin verilmeyen Metod
406Not Acceptable Kabul Edilemez
407Proxy Authentication Required
Proxy Sunucuda login olmak gerekli
408İstek zaman aşamına uğradı İstek zaman aşamına uğradı

5xx:Sunucu Hataları

500Internal Server Error  Server Hatası
501Not Implemented Uygulanmamış
502Bad Gateway Geçersiz Ağ Geçidi
503Service Unavailable Hizmet Yok
504Gateway Timeout Zaman Aşımı
505HTTP Version not supported Desteklenmeyen HTTP protokol versiyonu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.