1 dakikalık okuma

Magna Carta Nedir?

Magna Carta(Büyük Ferman) veya Magna Carta Libertatum(Büyük Özgürlük Fermanı) 1215 yılında İngiltere Kralı John tarafınca imzalanmış bir İngiliz belgesidir.Dünya tarihinde insan haklarıyla ilgili ilk yazılı anlaşma olarakta bilinir.Günümüz anayasal düzenin temel yapı taşlarından birisidir.

Baronlar,İngilterenin büyük toprak sahipleridir.Baronlar 150 yıl kadar Kral John ile arasında bir çekişme yaşandı.Kral John’un 1214 yılında Fransızlarla yaptığı savaşta yenilmesi,Kralın gücünüzü azalttı. Baronlar bunu fırsat bilip bir ferman hazırlığına başladılar.

Ferman,Kral John’un bazı yetkilerinin alınmasını,kanunlara uygun davranmasını ve kralın isteklerinin hukukun önüne geçmesini engellemek gibi başlıca maddelerden oluşmaktaydı. Baronlar bu fermanı krala taslak şeklinde sunmaya hazırlandılar. Eğer kral bunu kabul etmediği takdirde savaşacaklarına dair söz birliğinde bulundular.

Bu akitleşmenin ardından kral anlaşmaya sadık kalmayıp baronlara karşı geldi. Baronlar ayaklanarak önemli şehir merkezlerini ele geçirerek kralı zor durumda bırakıp, anlaşmayı çaresizce imzaladı.

Magna Cartanın sonuçları:

Kralın kayıtsız otoritesi kalkmış oldu.

Vergilerin yasalara uygun olarak toplanması karar alındı.

Baronlar(Büyük toprak sahipleri) haklarını güvence altına aldı.

Büyük malikane sahipleri kendilerine özgü haklar elde etti.

Derebeylik kavramı halkın kafasında iyice kavranmış oldu.

Kralın sonsuz yetkileri sınırlandırıldı.

Halkın özgürlüklerini,haklarını belirlemekten yana değilde,toplumu oluşturan sınıflar arasında bir denge kurmayı kısmen sağlamıştır.

Hukukun üstünlüğü ilkesine dayanarak,başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada siyasal düzene yön veren bir belge olmuştur.http://www.snapbubbles.com/)