1 dakikalık okuma

Olağanüstü hal Nedir?

Anayasanın 119. ve 120. maddelerde sayılan hallerde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, -şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumunda Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra- Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal(Ohal) ilân edilebiliir.

\1. Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı

MADDE 119. – Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

\2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı

MADDE 120. – Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

Olağanüstü hal nasıl ilân edilir?

Kararı Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu alır, Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır ve Olağanüstü hal ilân edilmiş olur.

\12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından yaptığı açıklamada ülkede 3 ay boyunca Olağanüstü hal(OHAL) ilan etmiştir.

Kaynak:Anayasa