2 dakikalık okuma

1.Alay Sancakları

Milli bayramlarda ve önemli günlerde işaret sancak ve flamalarının bir sıra üzerine eklenerek istiralya üzerine pruvadan pupaya kadar çekilmesi için kullanılan sancakların hepsine verilen addır.

2.Alesta

Bir işin yapılmasına hazır ol veya bir işin yapılmasına hazır olduğunu bildiren terim.

3.Arma

Gemi güvertesinden yukarıda bulunan direklere,serenlere,yelkenlere ve bunların üzerinde bulunan bütün halatlara ve donanımlara denir.

4.Babafingo Yelkeni

Babafingo serenleri üzerine açılan kare yelkenler.

5.Bahriye

Bir devletin deniz kuvvetleri ile ilgili bütün kurumlarına ve deniz kuvvetlerine denilir.

6.Bodoslama

Tekne omurgasının baş ve arka taraflarından yukarıya doğru uzanan çelik,döğme demir veya ağaçtan yapılmış kısımlardır. Bunlardan baş taraftakine bodoslama,arka tarafına arka bodoslama denir.

7.Demirlemek

Limana gelen gemilerin bir yerde sabit olarak tutulmaları için demirlerinin usulüne uygun olarak denize bırakılması.

8.Deniz Haritası

Deniz sahaları ile sahilleri gösteren ve denizciler tarafından kullanılan özel haritalardır.

9.Deniz Mili

Yer küre üzerinde bir büyük dairenin bir dakikalık yayının boyu olup 1852 metre uzunluğa karşılık gelir.

10.Flika

Eski gemilerde personelin sahile gidip gelmeleri ve ikmal işlemleri için kullanılan ağaçtan yapılmış kürek ve yalkanla hareket eden büyük tekne.

11.Grandi Ana Direği

Pruva ana direğinden sonra gelen ikinci direk.

12.Güverte

Bir geminin içindeki ve dışındaki düz kısımlardır.

13.Kampana

Üzerinde geminin adı,hizmete girdiği yıl yazılı olan bronzdan dökülmüş büyük zil.

14.Karantina

Bulaşıcı hastalıklı personeli olan gemileri geçici bir süre için tecrit etmek.

15.Kontra Mizana

Dört direkli yelken gemilerinde en arkada bulunan direk.

16.Küpeşte

Rüzgarlı ve denizli havalarda denizlerin güverteye girmesi için bordaların ana güverteden yukarı doğru uzatılması suretiyle meydana gelen ve geminin etrafını kısmen kuşatan yükseklikler.

17.Maimahreç

Bir geminin taşırdığı suyun ton olarak ağırlığı.

18.Mezestre

Tam toka edilmesi gerekn bir şeyin toka edilmeyip yarıda bulundurulması. Matem günlerinde milli sancakların yarıya indirilmesi.

19.Mizana

Genel olarak gemilerin üçüncü direği ve bu direk üzerindeki armaların tümünü kapsayan terim.

20.Müsademe

Çatışma.

21.Navlun

Bir yerden bir yere taşınmak üzere bir sözleşme ile gemiye alınan eşyaların tümü.

22.Palasarte

Ana direklerle çarmıklar arasında açıyı büyütmek ve küpeşteleri serbest bırakmak için direkler hizasında bordalardan dışarıya doğru uzatılmış ve bordalara sağlamca bağlanmış ağaç kütükler.

23.Pruva

Bir gemi veya deniz aracının baş tarafı.

24.Sancak

Pruvaya dönüldüğünde geminin sağ tarafında kalan kısım.

25.Seren

Gemi direkleri üzerinde yelken açmak işaret sancaklarını çekmek için direk üzerine su yüzeyine paralel olmak üzere konulan gönderler.

26.Vardavele

Seren yelkenlerini serene bağlamak için serenlerin cundaları arasına donatılan halat veya demir çubuklar.

27.Vardiya

Gemilerin liman ve seyir hizmetlerinin görülmesi için gemi personeli tarafından dörder saat süre ile tutulan nöbet.