~1 dakikalık okuma

İlk düşündüğümüzde aklımıza hemen battığını hayal ederiz.Bir daha düşünelim.

Eğer bir cismin toplam yoğunluğu,suyun yoğunluğundan fazla ise o cisim suda batar.Suyun yoğunluğu 1 gr/cm3‘tür.Fiziksel olan bu terimi açarsak eğer bir cisim santimetre küp başına 1 gramdan fazla bir ağırlığa sahip ise o cisim batar.

Yoğunluk dediğimiz şey ise,kütlenin toplam hacime oranıdır.Bowling toplarının hepsinin hacimleri hemen hemen aynıdır fakat kütleleri farklı olabilir.

Bowling topları genel olarak 2,5 kg ile 7,5 kg arasında değişmektedir.Yani hacimleri aynı olan cisimlerin batmasını belirleyecek şey kütleleridir. Bowling toplarının içinde bulundurduğu hava boşluklarıyla oluşan toplam hacim ile birlikte kütlesi yaklaşık olarak 5,5 kg’ın üzerinde toplar suda batarken,daha hafif olan bowling topları yüzer.

Deneysel videoyu izlemeyi unutmayın.