~1 dakikalık okuma

Robotik kelimesi ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov’a aittir.Isaac Asimov’a göre robotiğin insanlığın geleceği için üç önemli yasası vardır.

Robotların Üç Yasası

1.Yasa: Robotlar asla insanlığa zarar vermemelidir,ne de pasif kalarak insanı tehlikeye maruz durumda bırakmamalıdır.

2.Yasa: Bir robot,birinci yasaya aykırı olmamak koşuluyla,insanlar tarafından verilen emirlere uymak zorundadır.

3.Yasa: Diğer yasaları bozmadan robotlar,kendi varlıklarını korumalıdır.

Not:Asimov Rusya’da doğmuş,1923’te komünist ihtilalinden sonra,3 yaşında iken ailesi Amerika’ya göç etmiştir.