~1 dakikalık okuma

Programlama dillerinin zaman içinde gelişimidir.

Araştırmacıların programlama dillerinde daha iyi tasarımlar yapmaları sonucunda gelişme olmaktadır.

İlk programlama dilleri 1950’lerin başlarında geliştirilmiştir.

Bugünkü programlama dilleri ile karşılaştırıldıklarında oldukça zayıf bir dil tasarımına sahiplerdi.

Modern programlama dilleri ilk programlama dillerinden çok farklı özelliklere sahip olacak şekilde geliştirilmişlerdir.

Değişik programlama gereksinimleri ortaya çıkmıştır.Gereksinimlere göre, birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip olan çok sayıda programlama dili geliştirilmiştir.

Bilgisayarlarda kullanılan programlar genel olarak “sistem programları” ve “uygulama programları” olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar.

Bazı programlama dilleri sistem programları, bazıları ise uygulama programları yazmak üzere tasarlanmışlardır.

Farklı uygulama türleri bulunduğundan, bu uygulamalara cevap verebilecek çeşitlilikte programlama dilleri de geliştirilmiştir.

Bir iş için uygun olan programlama dili, diğer iş için uygun olmayabilmektedir. Bilgisayarlar birbirinden farklı amaçlar için kullanıldığından, çok sayıda programlama dili geliştirilmiştir.