~1 dakikalık okuma

İndüktörler genellikle osilatörlerde ya da RF devrelerinde ayarlanmış LC devrelerinin bir parçası olarak kullanılırlar.Yani makul bir büyüklükte sabit indüktör elde etmek gereklidir.Görece düşük değerli indüktörlerde kalıbın üzerine tek bir kat kablo sarmak yeterlidir.Yüksek değerleri elde etmek içinse çok katmanlı bir sarım gerekir.

#

Birden çok indüktörün kullanıldığı devrelerde, sarımlar birbirini manyetik olarak etkilerler. Bu yükselticinin dengesiz olması gibi istenilmeyen etkilere yol açar. Sarım bir kutunun içine yerleştirildiğinde akım girdapları (eddy currents) da kutunun içine indirgenir. Bu girdaplar kutunun içinde sarımın oluşturduğu manyetik alana karşıt bir manyetik alan oluştururlar. Sonuçta kutunun içinde manyetik alanın değeri biraz düşer ama kutunun dışındaki alan sıfıra eşit olur.

Ferit nüveler yüksek değerli indüktörler üretmek için sık sık kullanılırlar. Ferit nüveler verili bir indüklenmeyi daha az sarımla elde etmemizi sağlar. Ayarlanabilir indüktörler de hareketli bir demir çekirdekle yapılırlar. Demir çekirdek hareket ettiğinde manyetik alanın geçirgenliği ve sonuç olarakda indüksiyon değişir.İndüksiyondaki değişim oldukça azdır ama ayarlanmış devreyi düzenlemek için yeterlidir. İndüksiyonda büyük değişimlerin gerekli olduğu durumlarda indüktörler arasında geçiş yapılır. 1 H’den büyük indüktörler bugünlerde pek kullanılmasa da bazen güç kaynaklarının düzenli olması için kullanılırlar. Bu indüktörlere tıkayıcı(chokes) denir ve transformatörlere benzer bir şekilde ince metal tabakaların üzerine sarılırlar.