PAN (Personel Area Network Kişisel Alan Ağı)

Son yıllarda kullanılmaya başlanan bir ağ türüdür. Ortalama 10 metrelik bir alanı kapsamakla birlikte ideal koşullar altında 100 metreye kadar çıkabilir Mobil cihazların oluşturduğu bir ağ türüdür. PAN mobil Cihazların birliriyle haberleşmesinin yanı sıra internete bağlanmak veya üzerindeki interneti paylaştırmak için de kullanılabilir. Kablolu PAN’lar cihazın USB veya FireWire portlarıyla bilgisayara bağlanarak veya kablosuz olarak IrDA, Bluetooth. Wireless. Z-Wave, ZigBee gibi ağ teknolojileriyle de kurulabilir.

LAN (Local Area Network Yerel Alan Ağı)

Ev, okul, büro ve işyeri gibi küçük coğrafi alanlardaki cihazların haberleşmesi ve kaynaklarının paylaşımı için oluşturulan ağ türüdür. Ağ içerisindeki hız gigabit seviyesine kadar ulaşabilir. LAN ‘lar oluşturulurken çift burgulu kablolar, koaksiyel kablolar ve fiber optik kablolar kullanılabilir. Topoloji olarak da Ortak Yol. Halka, Yıldız ve Örgü topolojileri kullanılmaktadır. Ama günümüzde çoğunlukla oluşturulan LAN’lar çift burgulu kablo ile yıldız topolojisindedir.

MAN (Metropolitan Area Network Metropol Alan Ağı)

Coğrali açıdan LAN’lardan daha büyük bir alanı kaplar. Kampüs ağları olarak da bilinir. Üniversite kampüslerinde ve büyük işyerlerinde kullanılır. Ülke geneline yayılan işletmelerin kendi aralarında oluşturdukları ağlar da bu sınıfa girer. Genellikle fiber optik kablo ile yüksek kapasiteli omurga (backbone) teknolojisini kullanarak LAN’ları birbirine bağlamak için kullanılır. intranet buna örnek olarak verilebilir. MAN uygulamalarının omurgası bir veya iki kablo kullanılarak sağlanabildiği gibi modemler de günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.