2 dakikalık okuma

Derin öğrenme günümüzde popülerliği oldukça arttı.Derin öğrenme nedir? Deep Learning nedir? Derin öğrenme kütüphaneleri nelerdir? Makine öğrenmesinden farkı nedir? Yapay sinir ağlarıyla bağlantısı var mı? gibi soruları beraberinden getirdi.

Derin Öğrenme Nedir?

İnsanların yapmakta zorlandığı çok işlevselli becerileri bilgisayara yaptırmaya çalışan bir makine öğrenme tekniğidir.Bu öğrenmeyi gerçekleştirirken yapay sinir ağlarını kullanıyor.Yani aslında biz derin öğrenmeye,çok katmanlı Yapay Sinir Ağları deniyoruz.

Günümüzde ses ve konuşma tanıma alanında,cep telefonlarındaki sesli komutlarda ve sözlük çeviriciler gibi hayatımızda yer alıyor.

Derin öğrenme neden popülerleşti?

Derin öğrenmenin günümüzde kullanılmasının yani oldukça söz etmemizin nedeni şu şekilde:

1.Veri Miktarı Arttı

İnternetin yayın kullanılması sayesinde büyük boyutlardaki veriler çoğaldı ve bu veriler gün geçtikçe daha fazla üretildi ve saklanır hale geldi. Derin Öğrenme(Deep Learning) bu büyük veriyi kullanarak oldukça başarılı sonuçlar elde etti.

2.GPU Gelişimi

Gelişen teknoloji sayesinde GPU(Grafik İşlemci Ünitesi) teknolojisi gelişti.Makine öğrenmesi(Machine Learning) genel olarak görüntü verileri üzerinde işlemler yaptığı için bunun getirdiği yüksek GPU performansı gerektirdi.Günümüzde ve gelecekte bu sorunun hiç önemi kalmayacağı düşünülüyor.

Katmanlı Yapının Artması

Katmanlı yapının getirdiği şekilde işlem ve derinlik arttı.Derin öğrenme(Deep Learning) yapay sinir ağlarına dayanıyor demiştik.Yapay sinir ağlarında bulunan çok katmanlı yapı örneklerinde olduğu gibi Yapay Görme uygulamalarında kullanılan CNN(Convolutional Neural Network) gibi birçok Derin Öğrenme(Deep Learning) sistemi bu mantıkla çalışır.

Özetle,oluşturulan modelleri çoklu ve karmaşık olması sebebiyle bunları çözecek algoritmaların geliştirilmesi,Big Data(Büyük Veri) kullanarak eğitilmesi ve gelişen bulut teknolojisi servisleri ile kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi derin öğrenmeyi(Deep Learning) popülerleştirdi.

Derin Öğrenme(Deep Learning) Kullanım Alanları Nelerdir?

Derin öğrenmenin uygulandığı yerler karmaşık ses ve görüntünün kullanıldığı yerlerde sıklıkla kullanılıyor.Plaka tanıma,ses tanıma,parmak izi tanıma,iris tanıma,otonom araçlar,çeviriciler gibi birçok alanda kullanılıyor. Bu kullanım alanlarında başarısı ise çok çok yüksek örneğin yüz tanıma sisteminde 6000 yüzden sadece 9’unda başarısız oldu.

Derin öğrenme,Yapay zeka,Makine Öğrenmesi arasındaki fark nedir?

Aslında Derin öğrenme,büyük verinin hızlı işlemcilerde yapay zeka teknikleri ile işlenip bilgiye dönüştürülmesidir.Ne derin öğrenme,ne de büyük veri yeni bir konu değildir.Yıllardır uygulanan bilimsel çevrelerin üzerinde çalıştıkları lisansüstü konular bugün sektörde yaygın kullanıma sahip olmuştur ve hepsi bir yana bu işin satışını yapanlar “deep learning” “big data” gibi dikkat çekici başlıklarla ilgi yaratmayı başarmışladır.

Yapay zeka, veri işleme becerisine bağlı olarak gelişim gösteren bir bilim alanıdır.Bugün big data da veri işleyen algoritmalar uzun yıllar geliştirilmiş ve bilinen tekniklerdir. Aynı şekilde derin öğrenmede örneğin matlab deep learning tool da arka planda çalışan yapay zeka (makine öğrenme) algoritması “Convolutional Neural Networks”.Klasik Artificial Neural Network algoritmasına eklenmiş küçük bir fonksiyon.Çok fazla uzatmadan bunu bir iki görsel ile göstermeye çalışacağım.

image-center

image-center

Derin Öğrenme(Deep Learning) Kütüphaneleri

image-center

 • Deeplearning4j(DL4j)
 • Theano
 • Torch
 • TensorFlow
 • Microsoft Cognitive Toolkit(CNTK)
 • Chainer
 • Caffe
 • Caffe2
 • Torch
 • Keras
 • Kaldi
 • Leaf
 • LaonSill