Değer ile çağırma yöntemi, içeri modelinin gerçekleştirimidir. Bu yöntemde resmi parametre, karşı gelen gerçek parametrenin değeriyle bağlandıktan sonra,altprograma yerel bir değişken olarak nitelendirilir.

Bu yöntem, sadece gerçek parametreden resmi parametreye değer geçişi olduğu için en güvenilir parametre aktarım yöntemidir. Ancak, bu değer geçişi sırasında fiziksel olarak veri kopyalanması gerçekleşir. Yani, resmi parametre için de bellek ayrılması gerekir.

Değer İle Çağırma(Call by Value) Örneği

image-center