Http durum kodları ve anlamlarına bakmadan önce şunu açıklayalım:HTTP durumu(Http Status) nedir?

İstemci(Client) HTTP kullanarak bir sunucuya istek atar.Bu istek doğrultusunda sunucundan ilk olarak bir yanıt alır biz buna HTTP durum kodu (HTTP Status Code) diyoruz. Bu komutları internet tarayıcınızda görebilirsiniz. En çok rastladığımız HTTP Durum Kodları:200, 301, 302, 404 ,500 ve 503’dür. Bu komutlar sayesinde Http server durumlarının sunucudan istemciye gelen mesajlarla hata,bilgi ve yönlendirme gibi bilgiler vermektedir.

1xx: Bilgi

101 Continue Devam İsteğin başarılı olduğunu belirtilir.
101 Switching Protocols Anahtarlama Protokolü İstemcinin protokol değiştirme isteğine sunucunun uyacağını söyler.
102 Processing İşlem  
122 Request-URL too long Uzun Adres İstekte bulunun adresin(URL) uzun olduğunu belirtir.

2xx: Başarı

200 OK Tamam İsteğin ve cevabın başarılı olduğunu belirtir.
201 Created Oluşturuldu Sunucu yeni kaynak oluşturmuş.
202 Accepted Onaylandı Sunucunun isteği kabul etmesi.
203 Non-Authoritative Information Yetersiz Bilgi Başka kaynaktaki bilgi döndürülmekte.
204 No Content İçerik Yok  
205 Reset Content İçeriği Baştan al Geri içerik istemciye döndürülmemektedir.
206 Partial Content Kısmi İçerik Sadece belirli kısmı döndürülmüş.

3xx:Yönlendirme

300 Multiple Choices Çok Seçenek
301 Moved Permanently Kalıcı Taşındı.
302 Found Geçici Taşındı.
303 See Other Diğerilerine Bak.
304 Not Modified Güncellenmedi.
305 Use Proxy Proxy Kullan.
306 Switch Proxy Proxy’e geçildi.
307 Temporary Redirect Geçici olarak yeniden gönder.

4xx:Tarayıcı Hataları

400 Bad Request Kötü İstek
401 Unauthorized Yetkisiz
402 Payment Required Ödeme Gerekli
403 Forbidden Yasaklandı
404 Not Found Sayfa Bulunamadı
405 Method Not Allowed İzin verilmeyen Metod
406 Not Acceptable Kabul Edilemez
407 Proxy Authentication Required Proxy Sunucuda login olmak gerekli
408 İstek zaman aşamına uğradı İstek zaman aşamına uğradı

5xx:Sunucu Hataları

500 Internal Server Error Server Hatası
501 Not Implemented Uygulanmamış
502 Bad Gateway Geçersiz Ağ Geçidi
503 Service Unavailable Hizmet Yok
504 Gateway Timeout Zaman Aşımı
505 HTTP Version not supported Desteklenmeyen HTTP protokol versiyonu