ls

Dosya listeleme komutudur.Bir dosya içindeki dosyaları ve alt-alanları listeler.

$ ls

more

Dosya içeriklerini görme komutudur.Dosya içerisindeki verileri sayfa sayfa gösterir.Boşluk ile bir sonraki sayfaya,’q’ tuşu ile de çıkabilirsiniz.

$ more *dosya_adı*

cp

Dosya kopyalama komutudur.Bir dosyayı belirtilen bir dizine kopyalamayı sağlar.

$ cp dosya.txt *dosya_yolu*

rm

Dosya silme komutudur.Dikkatli kullanılmalıdır.Silinen dosya birdaha geri gelmez.

$ rm *dosya_adı* | dosya_yolu

mv

Dosya taşıma ve ad değiştirme komutudur.

$ mv index.html *taşınıcak_adres_yolu*

chmod

Dosya erişim izni değiştirme komutudur.

chmod { a u g o } {+ - } {r w x} dosya_adi

cmp veya diff

Dosya karşılaştırma komutlarıdır.Diff satır satır karşılaştırır.Cmp komutu ise iki dosya arasındaki farkı belirler.

cmp [-option] dosya1 dosya2 `
`diff [-option] dosya1 dosya2

file

Dosya tipi sorgulama komutudur.Dosyanın ne tür veri içerdiği hakkında bilgi verir.

file *dosya_adı*

grep

Dosya içerisinde bir sözcük arama komutudur.

grep [-option] sözcük *dosya_adı*

sort

dosya içerisindeki verileri alfabetik olarak sıralanmasını sağlar.

sort *dosya_adı*

wc

Dosyanın satır,sayfa,sözcük sayıları gibi nümerik bilgileri hesaplar ver çıktı olarak basar.

wc *dosya_adı*

cat

Dosya içeriğini okuma,yeni dosya oluşturma,dosyalar arasında veri transfer etmek gibi çeşitli amaçla kullanılır.

cat *dosya_adı* //Dosya içeriğini gösterir.`
`cat dosya1 dosya2 > dosya3 // Dosyaları birbirine ekleyerek dosya3 üzerine yazar

split

Büyük boyutlu dosyaları parçalayarak küçük boyutlarda saklanmasını sağlar.

split *dosya_adı*parcala

cut

Dosya içerisinde bölüm bölüm girilmiş bir dosyada istediğimiz alanlar ile listeleme,kopyalama gibi işlemleri yapmamızı sağlar.

cut -cSütuBilgisi *dosya_adı*

paste

Sütunlar halinde bulunan iki dosyayı birleştirerek yeni bir dosyaya yazar.

paste dosya1 dosya2 > dosya3

n1

Dosya içindeki her bir satıra numara verir.

n1 -v1 *dosya_adı*

uniq

Dosya içindeki tekrarlanan satırları silmek için kullanılır.

uniq *dosya_adı* > *sonuc_dosya*

tr

Karakter dönüşümü yapar.Belirli bir karakter üzerinde işlemler yapmak için kullanılır.

tr "[a-z]" "[A-Z]" < ilkDosya > sonuc

tail,head

Dosyanın belirli bir kısmını gösterir.Tail sondan,head baştan gösterir.

tail *dosya_adı*`
`head *dosya_adı*

ln

Dosyaları ilişkilendirmeyi sağlar.Bir dosyayı başka bir isim ile ilişkilendirip kullanımlasını sağlar.

ln /etc/passwd sifre

find

Dosya veya dosyaların hangi alanlarda bulunduğu aramak için kullanılır.

find / -name *.txt -print