MYSQL komutları ve kullanımı,php mysql komutlarını ve Mysql komutlarını örneklerle beraber açıklamaya çalışacağım.Mysql komutları ve kodlarının ne anlamlara geldiklerini detaylı bir şekilde bakacağız.

MySQL Komutlarına Giriş

MySQL tarafında kullanılan temel SQL komutlarını kullanılarak oluşturulmuştur.Genel olarak diğer veritabanlarının da kullandığı komutları içerir.

Veritabanı ile bağlantı kurma

Local sunucuda kurulu olan MySQL komut satırı aracılığı ile bağlanabilmek için aşağıdaki komutu kullanmanız yeterlidir.

mysql -u root -h 127.0.0.1

Local IP’niz değişik olabilir kendi Ip adresini yazmanız gerekir.Ip ile uğraşmak istemiyorsanız aşağıdaki komutlada bağlanabilirsiniz.

mysql -u root -p

Oluşturulan Veritabanlarını Listeleme

Aşağıdaki komut aracılığı ile veritabanındaki mevcut veritabalarını listeleyebilirsiniz.

SHOW DATABASES;

Tablo Detaylandırma

Veritabanı içerisindeki tabloları ve bu tablolara ait olan değerlerin tanımlamalarını göstermektedir.

DESCRIBE [tabloadı];

Tabloya Veri Ekleme

Veritabanı içerisinde bulunan herhangi bir tabloya veri girişine imkan tanır.

INSERT INTO [tabloadı] ([kolon], [birsonrakikolon]) VALUES ('[deger1]', [deger2]');

Tabloya kolon Ekleme

Veritabanı içerisinde bulunan ve seçtiğiniz tabloya kolon eklenilmesine imkan verir.

ALTER TABLE [tabloadı] ADD COLUMN [kolon] VARCHAR(120);

Veritabanı içerisinde benzersiz kimlikli ve otomatik artan kolonlar oluşturmanıza imkan tanır.

ALTER TABLE [table] ADD COLUMN [column] int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;