bilgisayar bilimleri

Radix Sort(Taban Sıralaması)

Radix Sort(Taban Sıralama),tamsayı bulunduran dizileri küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralı bir şekilde sıralayabilecek bir metottur.Radix Sort(Taban Sıralama),sayıları basamakları üzerinde işlem yaparak sıralayan algoritmalarından biridir.Radix Sort algoritması,aslında 2’lik tabana göre geliştirilmiş hızlı bir şekilde sıralayan algoritmadır.Radix Sort,taban sıralama veya hane sıralaması olarak isimlendirilir.

~1 dakikalık okuma

Selection Sort (Seçerek Sıralama)

Selection Sort(Seçerek Sıralama) bir sıralama algoritmasıdır.Büyük veri kümesini sıralamak için verimsizdir.Bubble sort yönteminin iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Çünkü takas işlemini yapmaz.O notasyonu O(n^2)‘dir. Bubble sort’a göre daha etkilidir.

~1 dakikalık okuma

Bubble Sort(Kabarcık Sıralama)

Sıralama algoritmaları arasında oldukça kullanışlı olan Bubble Sort(Kabarcık Sıralama),büyük dizilerde çok yavaş çalışan fakat kullanımı oldukça basit olduğu için tercih edilen bir sıralama yöntemidir. Zaman karmaşası (time complexity) O(n^2) dir.

~1 dakikalık okuma

Insertion Sort(Eklemeli Sıralama)

Insertion Sort(Eklemeli Sıralama),sıralama yöntemlerinde sık kullanılır.Insertion Sort, Bubble Sort yönteminin iyileştirilmiş halidir.Zaman karmaşıklığı(time complexity)O(n^2)’dir.

~1 dakikalık okuma

Sayısal Analiz,Sayısal Yöntemler Ders Notları

Sayısal yöntemler ya da Sayısal Analiz olarak geçen derste tutmuş olduğum notları sizinle paylaşmak istedim.Aşağıda Sayısal yöntemler konularını,Sayısal analiz konularını içeren liste bulunmaktadır.

~1 dakikalık okuma

Shor algoritması(Shor’s algorithm)

Shor algoritması,kuantum bilgisayarlarda kullanılan çok büyük sayıda sayıları çok kolay bir şekilde sayıyı asal çarpanlarına ayıran bir algoritmadır.Bu algoritmanın kullanımı oldukça önemlidir çünkü açık anahtar şifrelemesinikullanan sistemleri kolayla kırılabilir. Örneğin, RSA,iki büyük asal sayıdan oluşan bir genel anahtar N kullanır.RSA şifrelemesini kırmanın bir yolu, N’yi çarpanlara ayırmaktır;ancak klasik algoritmalarla, faktoring, N büyüdükçe giderek zaman alıcı hale gelir ; Daha spesifik olarak, herhangi bir k için O ((log N ) k ) zamanını etkileyebilecek klasik bir algoritma bilinmemektedir . Buna karşılık, Shor’un algoritması, RSA’yı polinom zamanında çatlatabilir. Birçok diğer ortak anahtarlı şifreleme sistemine saldırmak da uzatıldı. Kuantum Fourier Transform formülünü kullanarak RSA sistemleri polinomsal zamanlarda çözebilen qubitler üzerinden çalışalarak 250 rakamlı bir sayıyı asal çarpanlarına ayırması 2 gün sürmüştür.

~1 dakikalık okuma

Değer İle Çağırma(Call by Value)

Değer ile çağırma yöntemi, içeri modelinin gerçekleştirimidir. Bu yöntemde resmi parametre, karşı gelen gerçek parametrenin değeriyle bağlandıktan sonra,altprograma yerel bir değişken olarak nitelendirilir.

~1 dakikalık okuma

Sallanan Gösterge(Dangling Pointer) Nedir?

Sallanan Gösterge,bir göstergenin(pointer) gösterdiği değişkenin adresinde veri olmaması durumudur.Yani pointer(gösterge) serbest bırakılmış bir yığın değişkene işaret etmiş olur.Serbest bırakılmış bir bellek adresini gösteren göstergeye sallanan gösterge (dangling pointer) denir.

~1 dakikalık okuma

Sezar Şifrelemesi(Caesar Crypto)

Bu şifreleme adını Julious Ceasar’dan alan basit bir yer değiştirme şifreleme örneğidir. Şifrenin oluşturulması şu şekilde:Her harf,belirli bir kaydırma dönüşümü kullanılarak elde edilen başka bir harf ile değiştirilir.İki karakter kümesi ya da alfabesi,açık metin ve şifreli metin için oluşturulmuştur.

~1 dakikalık okuma

Graf Teorisi(Graph Theory)

Graf,gerçek hayatta karşılaşılan birçok problemi,mantıksal ilişki kurarak problemi göstermeye yarayan bir ağ yapısıdır. Graf teorisi,çizge teorisi,çizge kuramı,grafları inceleyen bir matematik dalıdır.Bağlantılı listeler ve ağaçlar,grafların özel halidir.

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

algoritma

Radix Sort(Taban Sıralaması)

Radix Sort(Taban Sıralama),tamsayı bulunduran dizileri küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralı bir şekilde sıralayabilecek bir metottur.Radix Sort(Taban Sıralama),sayıları basamakları üzerinde işlem yaparak sıralayan algoritmalarından biridir.Radix Sort algoritması,aslında 2’lik tabana göre geliştirilmiş hızlı bir şekilde sıralayan algoritmadır.Radix Sort,taban sıralama veya hane sıralaması olarak isimlendirilir.

~1 dakikalık okuma

Selection Sort (Seçerek Sıralama)

Selection Sort(Seçerek Sıralama) bir sıralama algoritmasıdır.Büyük veri kümesini sıralamak için verimsizdir.Bubble sort yönteminin iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Çünkü takas işlemini yapmaz.O notasyonu O(n^2)‘dir. Bubble sort’a göre daha etkilidir.

~1 dakikalık okuma

Bubble Sort(Kabarcık Sıralama)

Sıralama algoritmaları arasında oldukça kullanışlı olan Bubble Sort(Kabarcık Sıralama),büyük dizilerde çok yavaş çalışan fakat kullanımı oldukça basit olduğu için tercih edilen bir sıralama yöntemidir. Zaman karmaşası (time complexity) O(n^2) dir.

~1 dakikalık okuma

Insertion Sort(Eklemeli Sıralama)

Insertion Sort(Eklemeli Sıralama),sıralama yöntemlerinde sık kullanılır.Insertion Sort, Bubble Sort yönteminin iyileştirilmiş halidir.Zaman karmaşıklığı(time complexity)O(n^2)’dir.

~1 dakikalık okuma

Merge Sort Algoritması(Birleştirme Sıralaması)

Merge Sort Algoritması(Birleştirme Sıralaması) Verilerimizi sıralı hale getirmek için kulladığımız Merge Sort Algoritması(Birleştirme Sıralaması),parçala ve fethet(divide and conquer) yöntemiyle çalışır.

1 dakikalık okuma

Shor algoritması(Shor’s algorithm)

Shor algoritması,kuantum bilgisayarlarda kullanılan çok büyük sayıda sayıları çok kolay bir şekilde sayıyı asal çarpanlarına ayıran bir algoritmadır.Bu algoritmanın kullanımı oldukça önemlidir çünkü açık anahtar şifrelemesinikullanan sistemleri kolayla kırılabilir. Örneğin, RSA,iki büyük asal sayıdan oluşan bir genel anahtar N kullanır.RSA şifrelemesini kırmanın bir yolu, N’yi çarpanlara ayırmaktır;ancak klasik algoritmalarla, faktoring, N büyüdükçe giderek zaman alıcı hale gelir ; Daha spesifik olarak, herhangi bir k için O ((log N ) k ) zamanını etkileyebilecek klasik bir algoritma bilinmemektedir . Buna karşılık, Shor’un algoritması, RSA’yı polinom zamanında çatlatabilir. Birçok diğer ortak anahtarlı şifreleme sistemine saldırmak da uzatıldı. Kuantum Fourier Transform formülünü kullanarak RSA sistemleri polinomsal zamanlarda çözebilen qubitler üzerinden çalışalarak 250 rakamlı bir sayıyı asal çarpanlarına ayırması 2 gün sürmüştür.

~1 dakikalık okuma

Hamilton Yolu ve Devresi(Hamiltonian Path and Hamiltonian Circuit)

Bir grafın tüm düğümlerini bir kere geçen yola “Hamilton Yolu(Hamiltonian Path)” denir. Bir grafın herhangi bir düğümünden başlayarak tüm düğümleri sadece bir kere geçerek başlangıç düğümüne gelebiliyosa buna “Hamilton Devresi(Hamiltonian Circuit)” denir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tüm düğümlere uğranacak fakat tüm ayrıtları geçmek zorunda değil. Hamilton yolu,seyyar satıcı problemi ve sıfır bilgi ispatı (Zero-Knowledge proof) gibi bilgisayar bilimlerinin problemlerin çözümünde kullanılmaktadır.

~1 dakikalık okuma

İkili Arama Algoritması (Binary Search Algorithm)?

Bilgisayar mühendisliği ya da bilgisayar bilimlerinin önemli derslerinden olan veri yapılarında işlenen bu arama algoritmasını anlatacağım.Genel olarak verilen bir dizi üzerinde ikiye bölerek aradığımız elemanı bulmamıza yarayan algoritmadır.Bu anlatımda ikili arama(binary search) diziler üzerinden anlatıcaktır.Bu algoritma dizi dışında bir çok farklı veri alanlarında kullanılabilir.

2 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

TCP Üçlü El Sıkışma – TCP 3 Way Handshake

İstemci-sunucu arasında bir veri akışının sağlanması için Üçlü El Sıkışma(3 Way Handshake) dediğimiz olayın gerçekleşmesi lazım.TCP/IP protokolü paketlerin doğru sırayla istenilen hedefe götüren bir ve ilk bağlantıyı sağlayan protokoldür.

~1 dakikalık okuma

Kablosuz Ağlarda Güvenlik

Kablosuz ağlarda veri iletimi herhangi bir fiziksel ortam olmaksızın havadan gerçekleştiği için verilerin 3.şahısların tarafından ele geçirilmesi ve takip edilmesi mümkündür. Bu nedenle kablosuz ağlarda güvenlik önemli bir konudur.

3 dakikalık okuma

OSI MODELİ,OSI KATMANLARI NELERDİR?

İki bilgisayar arasındaki iletişimi biçimsel olarak tanımlayan ilk kuruluşlardan birisi ISO (International Organization for Standardization)‘dur. ISO uluslararası veri iletişimi standartları geliştiren bir kuruluştur. ISO 1970’lerde OSI (Open Systems Interconnection) mimarisini geliştirmiştir. OSI ağ sistemleri için bir kılavuz niteliğindedir. OSI öncesinde donanım üreticilerinin kendilerine özgü ağları bulunmakta ve farklı üreticilere ait donanımlar aynı ağda çalışmamaktadır. OSI ile birlikte farklı üreticilere ait donanımlar arası uyumsuzluk ortadan kalkmış ve bilgisayarlar arası iletişim ortak bir standarda oturtulmuştur.

3 dakikalık okuma

Ağ Topolojileri

Halka(Ring) Topolojisi

Halka topolojisi IBM tarafından geliştirilmiştir ve ağın yerleşimi halka biçimdedir. Ağ üzerinde iletilen veri hedefine ulaşıncaya kadar ağ üzerindeki her cihazdan geçer. Çünkü ağdaki iki cihaz arasında sadece bir yol vardır. Bu topolojide ağ üzerindeki sinyalin zayıflaması en düşük düzeydedir çünkü sinyal uğradığı her cihazında güçlendirilerek bir sonraki cihaza aktarılır. Ağ üzerinde veri iletimi jeton (token -3 byte) yardımıyla yapılır. jeton ağ üzerinde sürekli dolanır ve veri gönderecek cihaz jeton boş ise veriyi jetona yükler ve hedef adresi ile birlikte ağa tekrar bırakır. Halka üzerindeki bir ağ cihazının arızalanması ağın çökmesine neden olur.

2 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

linux

Linux için En iyi PDF Görüntüleyici Programları

PDF dosyalarını bir PDF görüntüleyici sahip olmak masaüstü Linux dağıtımlarında çok önemlidir. Linux’ta kullanabilecekleri birkaç PDF görüntüleyicisi/okuyucu var ve hepsi ilgili temel ve gelişmiş özellikleri sunuyor.

2 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

programlama dilleri

Değer İle Çağırma(Call by Value)

Değer ile çağırma yöntemi, içeri modelinin gerçekleştirimidir. Bu yöntemde resmi parametre, karşı gelen gerçek parametrenin değeriyle bağlandıktan sonra,altprograma yerel bir değişken olarak nitelendirilir.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

kitap

Başarı ve Mutluluk için Hayata Gülümse

Mutluluk ve başarı için hayata gülümsemeye çalışan bu eserde yazar verdiği örnekle ve küçük hikayelerle mutluluğun ve başarının aslında bizim içimizde olduğunu anlatıyor.Hani ressama sormuşlar;”Mutluluğun resmini çizebilir misin?”diye Ressam şöyle cevap vermiş:”Ben çizerim de sen anlayabilir misin?” Gelin hep beraber mutluluğun resmini anlamaya çalışalım.

2 dakikalık okuma

Beyaz Gemi İçerisindeki Hayaller

…Kendi kendisiyle konuşmayı severdi. Ama şimdi bir çantası vardı ve onunla konuşuyordu:”Ona inanma sen,dedem hiç de onun söylediği gibi değil.Hiçbir kötülük,hiçbir kurnazlık düşünmez o,bu yüzden alay ediyorlar onunla.Hiç kurnaz değildir.ikimizi de okula götürecek.Sen daha okulun nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi?Çok uzak değil,sana gösteririm.Karavul dağından dürbünle bakarız.Hem sana “Beyaz Gemi”mi de göstereceğim. … O zaman tepeye çıkar ve oradan beyaz gemiyi görürüz.Biliyor musun,ben dürbünle de konuşurum. Şimdi üç kişi olduk:Ben,sen ve dürbün.”

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

bilim

Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi

Belirsizlik ilkesi, 1927 yılında Werner Heisenberg tarafından öne sürülmüş bir kuantum ilkesidir.Kuantum fiziğinde Heisenberg’in belirsizlik ilkesine göre, bir parçacığın momentumu ve konumu aynı anda tam doğrulukla ölçülemez .Kuantum mekaniğininden ortaya çıkmış bir başka fikir de,gözlemin kendisinin gözlenen olguyu değiştirdiği kavramıdır.Örneğin Dünya’nın çevresindeki yörüngesinde dönen Ay’ın nasıl gözlendiğini düşünün.Güneşten yayılan ışık Ay’dan yansır.Gözlemci bu ışığı görür ve Ay’ın yerini bulmak için ışığın geldiği yönü takip eder.Işığın dalga boyu Ay’ın boyutundan çok daha küçüktür,bu Ay’ın yerinin kesin olarak belirlenebilmesini sağlar.

1 dakikalık okuma

Bozuk Paraların Tasarımcısı:Isaac Newton

Isaac Newton dünyaya gelmiş ve bilime büyük katkısı olan en iyi bilim adamlarından olduğu herkes tarafından bilinir fakat İngiltere’nin Kraliyet Darphanesi’nde 30 yıla yakın yöneticilik yaptığı çoğu kişi tarafından pek bilinmez.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

database

MYSQL Komutları ve Kullanımı

MYSQL komutları ve kullanımı,php mysql komutlarını ve Mysql komutlarını örneklerle beraber açıklamaya çalışacağım.Mysql komutları ve kodlarının ne anlamlara geldiklerini detaylı bir şekilde bakacağız.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

merak

Yüksek Gerilim Hatları Neden Vardır?

Eskiden çoğu işletme ve fabrika kendi elektriğini jenaratörler yardımıyla kendisi üretmek zorundaydı. Bugünse elektrik şebekeden gelir.Prizdeki elektriğin voltajı 220-240 volttur.Elektriği iletmek için yüksek gerilim hatları kullanılır.Yüksek gerilim hatları neden vardır?

1 dakikalık okuma

Sıfır Nereden Gelir? Sıfır Sayısı Nasıl Bulundu?

“Sen bir sıfırsın!” dendiği duyulur bazen:”Hiç kulağa negatif geliyor ama “hiç” nasıl kötü bir şey olabilir ki? Çocuklar saymayı öğrendiklerinde,bunu parmaklarıyla yapmayı severler.İki ve üç,eşittir beş.Sadece konu sıfır olduğunda sorun vardır;onun için parmak yoktur.

~1 dakikalık okuma

13 Sayısı Neden Uğursuzdur? 13 Sayısının Anlamı ve Sırrı Nedir?

Bazen doğru sayı sayamadığımız izlenimi oluşabiliyor:Bazı binalarda 13.kat eksik oluyor,otellerde 13 no’lu oda ve uçaklarda 13.sıra olmuyor.Yüksek teknolojiye sahip toplumların içinde bile hala bazı batıl inançlar mevcut.Peki,13 sayısı neden uğursuz sayılıyor?

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

film

Yapay Zekanın Zirve Filmi:”Ex Machina”

Konusu: Filmin ana karakteri olan Caleb Smith, dünya çapında ses getirmiş bir teknoloji şirketinde yazılımcı olarak çalışmaktadır.Şirkette bir yarışma düzenlenir.Yarışmayı düzenleyen aynı zamanda şirketin CEO’su olan Nathan Bateman’dır. Ödül ise Nathan’ın sahip olduğu gizemli bir dağ laboratuvarında bir haftalık kalma.Bu laboratuvarda Nathan,yapay zeka üzerine çalışmalar yürütmektedir.Nathan,Caleb’ı bir haftalık bir ‘turing’ testine sokar.Test ana karakteri olan ‘Ava’,Caleb’ı oldukça zorlu bir sınava çıkıyor.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

http

HTTP Durum Kodları ve Anlamları

Http durum kodları ve anlamlarına bakmadan önce şunu açıklayalım:HTTP durumu(Http Status) nedir?

1 dakikalık okuma

Http Cookie Nedir ? – Çerez(Cookie) Nasıl Kullanılır ?

Cookie(Çerezler), kullanıcıların bilgisayarında bulunan, web sitesinin içinde bulundurduğu bilgileri saklarlar.Tarayıcı cookie’yi alır ve sunucuya gönderdiği bütün istekleri HTTP header’larına ekler. Böylece sunucu session bilgisini alır buna session cookie denir.

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

mikroişlemci

Başa Dön ↑

raspberry pi

Raspberry Pi Üzerinde Telegram Çalıştırmak

Bu yazımda,Rasspbery Pi cihazınız üzerinde Telegram uygulamanızı kullanarak mesaj,fotoğraf,video vb. göndermek / almak için neler yapmanız gerektiğinizden bahsedeceğim.

2 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

sayı

Sıfır Nereden Gelir? Sıfır Sayısı Nasıl Bulundu?

“Sen bir sıfırsın!” dendiği duyulur bazen:”Hiç kulağa negatif geliyor ama “hiç” nasıl kötü bir şey olabilir ki? Çocuklar saymayı öğrendiklerinde,bunu parmaklarıyla yapmayı severler.İki ve üç,eşittir beş.Sadece konu sıfır olduğunda sorun vardır;onun için parmak yoktur.

~1 dakikalık okuma

13 Sayısı Neden Uğursuzdur? 13 Sayısının Anlamı ve Sırrı Nedir?

Bazen doğru sayı sayamadığımız izlenimi oluşabiliyor:Bazı binalarda 13.kat eksik oluyor,otellerde 13 no’lu oda ve uçaklarda 13.sıra olmuyor.Yüksek teknolojiye sahip toplumların içinde bile hala bazı batıl inançlar mevcut.Peki,13 sayısı neden uğursuz sayılıyor?

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

sorun

Usb Bellek Sorunu[Flash Bellek Görünmüyor]

Linux dağıtımlarında veya ubuntu dağıtımında usb bellek görmüyor yani usb bellek sorunu ile karşılaşıyorsanız çözümü şu şekilde olacak.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

açık kaynak

Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi İle Yapılmış 20 Açık Kaynak Proje

Yapay Zeka(AI) ve Makina Öğrenmesi günümüzde popüler hale geldi. Bu alanlarda çalışmak kolay değil.Çoğunlukla akademik çalışmalarla büyüyen bir alandır. Bu konulara hevesli ve meraklılar,bir açık kaynak proje üzerinden yürümeleri kendileri için oldukça uygun bir yol olacaktır.

2 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

blog

Başa Dön ↑

ders notu

Sayısal Analiz,Sayısal Yöntemler Ders Notları

Sayısal yöntemler ya da Sayısal Analiz olarak geçen derste tutmuş olduğum notları sizinle paylaşmak istedim.Aşağıda Sayısal yöntemler konularını,Sayısal analiz konularını içeren liste bulunmaktadır.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

dual boot

Windows ve Ubuntu Dual Boot Nasıl Yapılır?

1-Kuruluma başlamadan önce Ubuntu’yu kuracağımız alanın olması şart bunun için Windows disk yönetimi penceresinden istediğiniz kadar alan ayırın(min. 15GB).

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

elektrik

Yüksek Gerilim Hatları Neden Vardır?

Eskiden çoğu işletme ve fabrika kendi elektriğini jenaratörler yardımıyla kendisi üretmek zorundaydı. Bugünse elektrik şebekeden gelir.Prizdeki elektriğin voltajı 220-240 volttur.Elektriği iletmek için yüksek gerilim hatları kullanılır.Yüksek gerilim hatları neden vardır?

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

eğlence

Birbirinden Eğlenceli ve İlginç 20 Web Site

Can sıkıntısına birebir titizlikle seçtiğim birbirinden güzel siteleri sizinle paylaşmak istedim. Hem eğlendiricek hemde şaşırtıcak 20 web sitesini umarım beğenirsiniz.

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

gezi

Başa Dön ↑

graf

Graf Teorisi(Graph Theory)

Graf,gerçek hayatta karşılaşılan birçok problemi,mantıksal ilişki kurarak problemi göstermeye yarayan bir ağ yapısıdır. Graf teorisi,çizge teorisi,çizge kuramı,grafları inceleyen bir matematik dalıdır.Bağlantılı listeler ve ağaçlar,grafların özel halidir.

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

görüntü işleme

Görüntü İşleme Alanında Yapılan En İyi Konuşmalar

Görüntü işleme,ölçülmüş veya kaydedilmiş olan elektronik görüntü verilerini, elektronik ortamda (bilgisayar ve yazılımlar yardımı ile) amaca uygun şekilde değiştirmeye yönelik yapılan bilgisayar çalışması nedir.Görüntü işleme popülerliği artan bir konu bu konu hakkında çeşitli konuşmaları sizinle paylaşacağım.Çoğunlukla TEDx konuşması ve çoğunun Türkçe altyazı desteği var.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

güvenlik

Kablosuz Ağlarda Güvenlik

Kablosuz ağlarda veri iletimi herhangi bir fiziksel ortam olmaksızın havadan gerçekleştiği için verilerin 3.şahısların tarafından ele geçirilmesi ve takip edilmesi mümkündür. Bu nedenle kablosuz ağlarda güvenlik önemli bir konudur.

3 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

iso

Başa Dön ↑

işletim sistemleri

Başa Dön ↑

kriptoloji

Sezar Şifrelemesi(Caesar Crypto)

Bu şifreleme adını Julious Ceasar’dan alan basit bir yer değiştirme şifreleme örneğidir. Şifrenin oluşturulması şu şekilde:Her harf,belirli bir kaydırma dönüşümü kullanılarak elde edilen başka bir harf ile değiştirilir.İki karakter kümesi ya da alfabesi,açık metin ve şifreli metin için oluşturulmuştur.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

kurulum

Başa Dön ↑

makina öğrenmesi

Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi İle Yapılmış 20 Açık Kaynak Proje

Yapay Zeka(AI) ve Makina Öğrenmesi günümüzde popüler hale geldi. Bu alanlarda çalışmak kolay değil.Çoğunlukla akademik çalışmalarla büyüyen bir alandır. Bu konulara hevesli ve meraklılar,bir açık kaynak proje üzerinden yürümeleri kendileri için oldukça uygun bir yol olacaktır.

2 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

mobil

Mühendisler İçin 8 Mobil Uygulama

Mühendisliğin olmassa olmaz şartlarından biride insanların yaşamları daha kolay ve konforlu hale getiren çalışmalar yapmaktır.Bu sefer mühendislerin ya da o ruhta olanların mobil cihazlar üzerinde kullanabileceği uygulamaları ele alacağız. Uygulamaların çoğu Android ve Apple cihazlar tarafından desteklenmektedir.

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

mysql

MYSQL Komutları ve Kullanımı

MYSQL komutları ve kullanımı,php mysql komutlarını ve Mysql komutlarını örneklerle beraber açıklamaya çalışacağım.Mysql komutları ve kodlarının ne anlamlara geldiklerini detaylı bir şekilde bakacağız.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

nedir

Başa Dön ↑

nodejs

Başa Dön ↑

oyun

GTA 5 SIK SORULAN KONTROL TUŞLARI

GTA 5 (PC) oyununda sık sık sorulan özellikle yeni başlayan arkadaşlar için bir rehber niteliğinde bir yazı olsun.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

postgresql

Başa Dön ↑

sayısal analiz

Sayısal Analiz,Sayısal Yöntemler Ders Notları

Sayısal yöntemler ya da Sayısal Analiz olarak geçen derste tutmuş olduğum notları sizinle paylaşmak istedim.Aşağıda Sayısal yöntemler konularını,Sayısal analiz konularını içeren liste bulunmaktadır.

~1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

sheel

Başa Dön ↑

shell

Başa Dön ↑

site

Birbirinden Eğlenceli ve İlginç 20 Web Site

Can sıkıntısına birebir titizlikle seçtiğim birbirinden güzel siteleri sizinle paylaşmak istedim. Hem eğlendiricek hemde şaşırtıcak 20 web sitesini umarım beğenirsiniz.

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

sql

Başa Dön ↑

tarayıcı

Http Cookie Nedir ? – Çerez(Cookie) Nasıl Kullanılır ?

Cookie(Çerezler), kullanıcıların bilgisayarında bulunan, web sitesinin içinde bulundurduğu bilgileri saklarlar.Tarayıcı cookie’yi alır ve sunucuya gönderdiği bütün istekleri HTTP header’larına ekler. Böylece sunucu session bilgisini alır buna session cookie denir.

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

vpn

Başa Dön ↑

yapay zeka

Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi İle Yapılmış 20 Açık Kaynak Proje

Yapay Zeka(AI) ve Makina Öğrenmesi günümüzde popüler hale geldi. Bu alanlarda çalışmak kolay değil.Çoğunlukla akademik çalışmalarla büyüyen bir alandır. Bu konulara hevesli ve meraklılar,bir açık kaynak proje üzerinden yürümeleri kendileri için oldukça uygun bir yol olacaktır.

2 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

zaman yönetimi

Zamanı Yönetmek: Eisenhower Matrisi

Bu yöntemi adı eski ABD başkanı ve genral Dwight David Eisenhower’dan geliyor. Bizi ilgilendiren kısma gelelim.

1 dakikalık okuma
Başa Dön ↑

zsh

Başa Dön ↑