bilgisayar bilimleri

Radix Sort(Taban Sıralaması)

Radix Sort(Taban Sıralama),tamsayı bulunduran dizileri küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralı bir şekilde sıralayabilecek bir metottur.Radix Sort(Taban Sıralama),sayıları basamakları üzerinde işlem yaparak sıralayan algoritmalarından biridir.Radix Sort algoritması,aslında 2’lik tabana göre geliştirilmiş hızlı bir şekilde sıralayan algoritmadır.Radix Sort,taban sıralama veya hane sıralaması olarak isimlendirilir.

Selection Sort (Seçerek Sıralama)

Selection Sort(Seçerek Sıralama) bir sıralama algoritmasıdır.Büyük veri kümesini sıralamak için verimsizdir.Bubble sort yönteminin iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Çünkü takas işlemini yapmaz.O notasyonu O(n^2)‘dir. Bubble sort’a göre daha etkilidir.

Bubble Sort(Kabarcık Sıralama)

Sıralama algoritmaları arasında oldukça kullanışlı olan Bubble Sort(Kabarcık Sıralama),büyük dizilerde çok yavaş çalışan fakat kullanımı oldukça basit olduğu için tercih edilen bir sıralama yöntemidir. Zaman karmaşası (time complexity) O(n^2) dir.

Insertion Sort(Eklemeli Sıralama)

Insertion Sort(Eklemeli Sıralama),sıralama yöntemlerinde sık kullanılır.Insertion Sort, Bubble Sort yönteminin iyileştirilmiş halidir.Zaman karmaşıklığı(time complexity)O(n^2)’dir.

Sayısal Analiz,Sayısal Yöntemler Ders Notları

Sayısal yöntemler ya da Sayısal Analiz olarak geçen derste tutmuş olduğum notları sizinle paylaşmak istedim.Aşağıda Sayısal yöntemler konularını,Sayısal analiz konularını içeren liste bulunmaktadır.

Shor algoritması(Shor’s algorithm)

Shor algoritması,kuantum bilgisayarlarda kullanılan çok büyük sayıda sayıları çok kolay bir şekilde sayıyı asal çarpanlarına ayıran bir algoritmadır.Bu algoritmanın kullanımı oldukça önemlidir çünkü açık anahtar şifrelemesinikullanan sistemleri kolayla kırılabilir. Örneğin, RSA,iki büyük asal sayıdan oluşan bir genel anahtar N kullanır.RSA şifrelemesini kırmanın bir yolu, N’yi çarpanlara ayırmaktır;ancak klasik algoritmalarla, faktoring, N büyüdükçe giderek zaman alıcı hale gelir ; Daha spesifik olarak, herhangi bir k için O ((log N ) k ) zamanını etkileyebilecek klasik bir algoritma bilinmemektedir . Buna karşılık, Shor’un algoritması, RSA’yı polinom zamanında çatlatabilir. Birçok diğer ortak anahtarlı şifreleme sistemine saldırmak da uzatıldı. Kuantum Fourier Transform formülünü kullanarak RSA sistemleri polinomsal zamanlarda çözebilen qubitler üzerinden çalışalarak 250 rakamlı bir sayıyı asal çarpanlarına ayırması 2 gün sürmüştür.

Değer İle Çağırma(Call by Value)

Değer ile çağırma yöntemi, içeri modelinin gerçekleştirimidir. Bu yöntemde resmi parametre, karşı gelen gerçek parametrenin değeriyle bağlandıktan sonra,altprograma yerel bir değişken olarak nitelendirilir.

Sallanan Gösterge(Dangling Pointer) Nedir?

Sallanan Gösterge,bir göstergenin(pointer) gösterdiği değişkenin adresinde veri olmaması durumudur.Yani pointer(gösterge) serbest bırakılmış bir yığın değişkene işaret etmiş olur.Serbest bırakılmış bir bellek adresini gösteren göstergeye sallanan gösterge (dangling pointer) denir.

Sezar Şifrelemesi(Caesar Crypto)

Bu şifreleme adını Julious Ceasar’dan alan basit bir yer değiştirme şifreleme örneğidir. Şifrenin oluşturulması şu şekilde:Her harf,belirli bir kaydırma dönüşümü kullanılarak elde edilen başka bir harf ile değiştirilir.İki karakter kümesi ya da alfabesi,açık metin ve şifreli metin için oluşturulmuştur.

Kesme(Interrupt) Nedir?

Kesme,mikrodenetleyicinin işlemekte olduğu program kodlarını bırakıp başka bir işlevi yerine getirmesine neden olan,yazılım ve donanımsal olaydır.

Graf Teorisi(Graph Theory)

Graf,gerçek hayatta karşılaşılan birçok problemi,mantıksal ilişki kurarak problemi göstermeye yarayan bir ağ yapısıdır. Graf teorisi,çizge teorisi,çizge kuramı,grafları inceleyen bir matematik dalıdır.Bağlantılı listeler ve ağaçlar,grafların özel halidir.

Başa Dön ↑

algoritma

Radix Sort(Taban Sıralaması)

Radix Sort(Taban Sıralama),tamsayı bulunduran dizileri küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralı bir şekilde sıralayabilecek bir metottur.Radix Sort(Taban Sıralama),sayıları basamakları üzerinde işlem yaparak sıralayan algoritmalarından biridir.Radix Sort algoritması,aslında 2’lik tabana göre geliştirilmiş hızlı bir şekilde sıralayan algoritmadır.Radix Sort,taban sıralama veya hane sıralaması olarak isimlendirilir.

Selection Sort (Seçerek Sıralama)

Selection Sort(Seçerek Sıralama) bir sıralama algoritmasıdır.Büyük veri kümesini sıralamak için verimsizdir.Bubble sort yönteminin iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Çünkü takas işlemini yapmaz.O notasyonu O(n^2)‘dir. Bubble sort’a göre daha etkilidir.

Bubble Sort(Kabarcık Sıralama)

Sıralama algoritmaları arasında oldukça kullanışlı olan Bubble Sort(Kabarcık Sıralama),büyük dizilerde çok yavaş çalışan fakat kullanımı oldukça basit olduğu için tercih edilen bir sıralama yöntemidir. Zaman karmaşası (time complexity) O(n^2) dir.

Insertion Sort(Eklemeli Sıralama)

Insertion Sort(Eklemeli Sıralama),sıralama yöntemlerinde sık kullanılır.Insertion Sort, Bubble Sort yönteminin iyileştirilmiş halidir.Zaman karmaşıklığı(time complexity)O(n^2)’dir.

Merge Sort Algoritması(Birleştirme Sıralaması)

Merge Sort Algoritması(Birleştirme Sıralaması) Verilerimizi sıralı hale getirmek için kulladığımız Merge Sort Algoritması(Birleştirme Sıralaması),parçala ve fethet(divide and conquer) yöntemiyle çalışır.

Shor algoritması(Shor’s algorithm)

Shor algoritması,kuantum bilgisayarlarda kullanılan çok büyük sayıda sayıları çok kolay bir şekilde sayıyı asal çarpanlarına ayıran bir algoritmadır.Bu algoritmanın kullanımı oldukça önemlidir çünkü açık anahtar şifrelemesinikullanan sistemleri kolayla kırılabilir. Örneğin, RSA,iki büyük asal sayıdan oluşan bir genel anahtar N kullanır.RSA şifrelemesini kırmanın bir yolu, N’yi çarpanlara ayırmaktır;ancak klasik algoritmalarla, faktoring, N büyüdükçe giderek zaman alıcı hale gelir ; Daha spesifik olarak, herhangi bir k için O ((log N ) k ) zamanını etkileyebilecek klasik bir algoritma bilinmemektedir . Buna karşılık, Shor’un algoritması, RSA’yı polinom zamanında çatlatabilir. Birçok diğer ortak anahtarlı şifreleme sistemine saldırmak da uzatıldı. Kuantum Fourier Transform formülünü kullanarak RSA sistemleri polinomsal zamanlarda çözebilen qubitler üzerinden çalışalarak 250 rakamlı bir sayıyı asal çarpanlarına ayırması 2 gün sürmüştür.

Hamilton Yolu ve Devresi(Hamiltonian Path and Hamiltonian Circuit)

Bir grafın tüm düğümlerini bir kere geçen yola “Hamilton Yolu(Hamiltonian Path)” denir. Bir grafın herhangi bir düğümünden başlayarak tüm düğümleri sadece bir kere geçerek başlangıç düğümüne gelebiliyosa buna “Hamilton Devresi(Hamiltonian Circuit)” denir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tüm düğümlere uğranacak fakat tüm ayrıtları geçmek zorunda değil. Hamilton yolu,seyyar satıcı problemi ve sıfır bilgi ispatı (Zero-Knowledge proof) gibi bilgisayar bilimlerinin problemlerin çözümünde kullanılmaktadır.

Başa Dön ↑

TCP Üçlü El Sıkışma – TCP 3 Way Handshake

İstemci-sunucu arasında bir veri akışının sağlanması için Üçlü El Sıkışma(3 Way Handshake) dediğimiz olayın gerçekleşmesi lazım.TCP/IP protokolü paketlerin doğru sırayla istenilen hedefe götüren bir ve ilk bağlantıyı sağlayan protokoldür.

Kablosuz Ağlarda Güvenlik

Kablosuz ağlarda veri iletimi herhangi bir fiziksel ortam olmaksızın havadan gerçekleştiği için verilerin 3.şahısların tarafından ele geçirilmesi ve takip edilmesi mümkündür. Bu nedenle kablosuz ağlarda güvenlik önemli bir konudur.

OSI Modeli,OSI Katmanları Nelerdir?

İki bilgisayar arasındaki iletişimi biçimsel olarak tanımlayan ilk kuruluşlardan birisi ISO (International Organization for Standardization)‘dur. ISO uluslararası veri iletişimi standartları geliştiren bir kuruluştur. ISO 1970’lerde OSI (Open Systems Interconnection) mimarisini geliştirmiştir. OSI ağ sistemleri için bir kılavuz niteliğindedir. OSI öncesinde donanım üreticilerinin kendilerine özgü ağları bulunmakta ve farklı üreticilere ait donanımlar aynı ağda çalışmamaktadır. OSI ile birlikte farklı üreticilere ait donanımlar arası uyumsuzluk ortadan kalkmış ve bilgisayarlar arası iletişim ortak bir standarda oturtulmuştur.

Ağ Topolojileri

Halka(Ring) Topolojisi

Halka topolojisi IBM tarafından geliştirilmiştir ve ağın yerleşimi halka biçimdedir. Ağ üzerinde iletilen veri hedefine ulaşıncaya kadar ağ üzerindeki her cihazdan geçer. Çünkü ağdaki iki cihaz arasında sadece bir yol vardır. Bu topolojide ağ üzerindeki sinyalin zayıflaması en düşük düzeydedir çünkü sinyal uğradığı her cihazında güçlendirilerek bir sonraki cihaza aktarılır. Ağ üzerinde veri iletimi jeton (token -3 byte) yardımıyla yapılır. jeton ağ üzerinde sürekli dolanır ve veri gönderecek cihaz jeton boş ise veriyi jetona yükler ve hedef adresi ile birlikte ağa tekrar bırakır. Halka üzerindeki bir ağ cihazının arızalanması ağın çökmesine neden olur.

Başa Dön ↑

programlama dilleri

Değer İle Çağırma(Call by Value)

Değer ile çağırma yöntemi, içeri modelinin gerçekleştirimidir. Bu yöntemde resmi parametre, karşı gelen gerçek parametrenin değeriyle bağlandıktan sonra,altprograma yerel bir değişken olarak nitelendirilir.

Başa Dön ↑

linux

Linux Komut Satırında Bul ve Değiştir

Linux işletim sisteminde bir dosya içerisindeki istediğimiz kelimeyi bul ve değiştir yani find and replace işleminin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz.Bu işlemi komut satırından yapacağız.Öncelikle örnek dosyamızın adı:ornek.txt olsun.

Başa Dön ↑

film

Yapay Zekanın Zirve Filmi:”Ex Machina”

Konusu: Filmin ana karakteri olan Caleb Smith, dünya çapında ses getirmiş bir teknoloji şirketinde yazılımcı olarak çalışmaktadır.Şirkette bir yarışma düzenlenir.Yarışmayı düzenleyen aynı zamanda şirketin CEO’su olan Nathan Bateman’dır. Ödül ise Nathan’ın sahip olduğu gizemli bir dağ laboratuvarında bir haftalık kalma.Bu laboratuvarda Nathan,yapay zeka üzerine çalışmalar yürütmektedir.Nathan,Caleb’ı bir haftalık bir ‘turing’ testine sokar.Test ana karakteri olan ‘Ava’,Caleb’ı oldukça zorlu bir sınava çıkıyor.

Başa Dön ↑

http

Http Cookie Nedir ? – Çerez(Cookie) Nasıl Kullanılır ?

Cookie(Çerezler), kullanıcıların bilgisayarında bulunan, web sitesinin içinde bulundurduğu bilgileri saklarlar.Tarayıcı cookie’yi alır ve sunucuya gönderdiği bütün istekleri HTTP header’larına ekler. Böylece sunucu session bilgisini alır buna session cookie denir.

Başa Dön ↑

mikroişlemci

Kesme(Interrupt) Nedir?

Kesme,mikrodenetleyicinin işlemekte olduğu program kodlarını bırakıp başka bir işlevi yerine getirmesine neden olan,yazılım ve donanımsal olaydır.

Başa Dön ↑

raspberry pi

Raspberry Pi Üzerinde Telegram Çalıştırmak

Bu yazımda,Rasspbery Pi cihazınız üzerinde Telegram uygulamanızı kullanarak mesaj,fotoğraf,video vb. göndermek / almak için neler yapmanız gerektiğinizden bahsedeceğim.

Başa Dön ↑

açık kaynak

Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi İle Yapılmış 20 Açık Kaynak Proje

Yapay Zeka(AI) ve Makina Öğrenmesi günümüzde popüler hale geldi. Bu alanlarda çalışmak kolay değil.Çoğunlukla akademik çalışmalarla büyüyen bir alandır. Bu konulara hevesli ve meraklılar,bir açık kaynak proje üzerinden yürümeleri kendileri için oldukça uygun bir yol olacaktır.

Başa Dön ↑

database

Başa Dön ↑

ders notu

Sayısal Analiz,Sayısal Yöntemler Ders Notları

Sayısal yöntemler ya da Sayısal Analiz olarak geçen derste tutmuş olduğum notları sizinle paylaşmak istedim.Aşağıda Sayısal yöntemler konularını,Sayısal analiz konularını içeren liste bulunmaktadır.

Başa Dön ↑

eğlence

Birbirinden Eğlenceli ve İlginç 20 Web Site

Can sıkıntısına birebir titizlikle seçtiğim birbirinden güzel siteleri sizinle paylaşmak istedim. Hem eğlendiricek hemde şaşırtıcak 20 web sitesini umarım beğenirsiniz.

Başa Dön ↑

graf

Graf Teorisi(Graph Theory)

Graf,gerçek hayatta karşılaşılan birçok problemi,mantıksal ilişki kurarak problemi göstermeye yarayan bir ağ yapısıdır. Graf teorisi,çizge teorisi,çizge kuramı,grafları inceleyen bir matematik dalıdır.Bağlantılı listeler ve ağaçlar,grafların özel halidir.

Başa Dön ↑

güvenlik

Kablosuz Ağlarda Güvenlik

Kablosuz ağlarda veri iletimi herhangi bir fiziksel ortam olmaksızın havadan gerçekleştiği için verilerin 3.şahısların tarafından ele geçirilmesi ve takip edilmesi mümkündür. Bu nedenle kablosuz ağlarda güvenlik önemli bir konudur.

Başa Dön ↑

işletim sistemleri

Başa Dön ↑

kriptoloji

Sezar Şifrelemesi(Caesar Crypto)

Bu şifreleme adını Julious Ceasar’dan alan basit bir yer değiştirme şifreleme örneğidir. Şifrenin oluşturulması şu şekilde:Her harf,belirli bir kaydırma dönüşümü kullanılarak elde edilen başka bir harf ile değiştirilir.İki karakter kümesi ya da alfabesi,açık metin ve şifreli metin için oluşturulmuştur.

Başa Dön ↑

makina öğrenmesi

Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi İle Yapılmış 20 Açık Kaynak Proje

Yapay Zeka(AI) ve Makina Öğrenmesi günümüzde popüler hale geldi. Bu alanlarda çalışmak kolay değil.Çoğunlukla akademik çalışmalarla büyüyen bir alandır. Bu konulara hevesli ve meraklılar,bir açık kaynak proje üzerinden yürümeleri kendileri için oldukça uygun bir yol olacaktır.

Başa Dön ↑

oyun

Başa Dön ↑

sayısal analiz

Sayısal Analiz,Sayısal Yöntemler Ders Notları

Sayısal yöntemler ya da Sayısal Analiz olarak geçen derste tutmuş olduğum notları sizinle paylaşmak istedim.Aşağıda Sayısal yöntemler konularını,Sayısal analiz konularını içeren liste bulunmaktadır.

Başa Dön ↑

sheel

Başa Dön ↑

shell

Başa Dön ↑

site

Birbirinden Eğlenceli ve İlginç 20 Web Site

Can sıkıntısına birebir titizlikle seçtiğim birbirinden güzel siteleri sizinle paylaşmak istedim. Hem eğlendiricek hemde şaşırtıcak 20 web sitesini umarım beğenirsiniz.

Başa Dön ↑

sql

Başa Dön ↑

tarayıcı

Http Cookie Nedir ? – Çerez(Cookie) Nasıl Kullanılır ?

Cookie(Çerezler), kullanıcıların bilgisayarında bulunan, web sitesinin içinde bulundurduğu bilgileri saklarlar.Tarayıcı cookie’yi alır ve sunucuya gönderdiği bütün istekleri HTTP header’larına ekler. Böylece sunucu session bilgisini alır buna session cookie denir.

Başa Dön ↑

vpn

Başa Dön ↑

yapay zeka

Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi İle Yapılmış 20 Açık Kaynak Proje

Yapay Zeka(AI) ve Makina Öğrenmesi günümüzde popüler hale geldi. Bu alanlarda çalışmak kolay değil.Çoğunlukla akademik çalışmalarla büyüyen bir alandır. Bu konulara hevesli ve meraklılar,bir açık kaynak proje üzerinden yürümeleri kendileri için oldukça uygun bir yol olacaktır.

Başa Dön ↑

zaman yönetimi

Başa Dön ↑

zsh

Başa Dön ↑