İstemci-sunucu arasında bir veri akışının sağlanması için Üçlü El Sıkışma(3 Way Handshake) dediğimiz olayın gerçekleşmesi lazım.TCP/IP protokolü paketlerin doğru sırayla istenilen hedefe götüren bir ve ilk bağlantıyı sağlayan protokoldür.

image-center

Üçlü El Sıkışma(3 Way Handshake) Nedir?

Örneğin bir A bilgisayarı B bilgisayarına bir veri aktarmak istesin.A bilgisayarı istemci(client),B bilgisayarı sunucu(server) olsun.A bilgisayarından B bilgisayarına bir bağlantı kurmak için işletim sisteminin oluşturduğu rastgele bir sequence numarası ile SYNchronize mesajı yollanır.Bu yollanan bit “1” olarak ayarlanmıştır.

Ardından B bilgisayarından istemciye SYN(Synchronize) ve ACK(Acknowledgement)bayraklarını “1” olarak ayarlar ve A bilgisayarının gönderdiği SYN yani sıra numarasını bir artırıp ACK numarası(Acknowledgement Number) olarak ayarlayıp bu mesajı A bilgisayarına iletilir.Böylelikle A bilgisayarı sırayı doğru yapar hem de A bilgisayarının bir sonraki paket sıra numarası belirlenmiş olur. Ayrıca B bilgisayarı da kendi işletim sistemi tarafından rastgele bir ACK numarası belirtilmiş olur ACK ve SYN paketini yollar.

Son olarak A bilgisayarı B bilgisayarının gönderdiği paketi alır sonraki paketi hazırlar ve ACK bayrağını “1” olarak ayarlar.B bilgisayarının gönderdiği sıra numarasını 1 arttırarak B bilgisayarına göndereceği paketin ACK numarası(Acknowledgement Number) olarak ayarlar.Artık SYN bayrağını değiştirmeye gerek yoktur.Çünkü bağlantı sağlanmış oldu SYN ve ACK paketini yollar.Bu sisteme Üçlü El Sıkışma(TCP 3 Way Handshake) denir.