~1 dakikalık okuma

Etiketler

Eğer bilgisayarınızdaki tüm gelen veya giden bağlantıyı engellemek istiyorsanız aşağıdaki komutları çalıştırın:

# iptables -F# iptables -A INPUT -j REJECT# iptables -A OUTPUT -j REJECT# iptables -A FORWARD -j REJECT

veya şu komutlarla da yapabilirsiniz:

# ipchains -F# ipchains -A input -j REJECT# ipchains -A output -j REJECT# ipchains -A forward -j REJECT

Gelen Ağ Trafiği Nasıl Engellenir?

Bilgisayarınıza gelen istek taleplerini engellemek için aşağıdaki komutları çalıştırın:

Giden ağ trafiği etkilenmez!

# iptables -F INPUT# iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT# iptables -A INPUT -j REJECT

Giden Ağ Trafiği Nasıl Engellenir?

Bilgisayarınızdan giden istek taleplerini engellemek için aşağıdaki komutları çalıştırın:

Gelen ağ trafiği etkilenmez!

# iptables -F OUTPUT# iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT# iptables -A OUTPUT -j REJECT