Günümüzde en çok kullanılan ağ topolojisidir. Ağ üzerindeki her cihaz merkezde bulunan switch veya huba bağlıdır. Ağ üzerindeki verinin dolaşımı merkezde bulunan hub/switch ile gerçekleştirilir. Bir cihazdan diğerine gönderilen bilgi ilk olarak hub/swtich’e gelir ve buradan hedefe yönlendirilir.Bus topolojisine göre daha yüksek performans sunar. Hub veya switch’de oluşacak bir problem ağın tamamını etkiler ama ağ cihazlarında oluşan problem sadece o cihazı etkiler. Yıldız topolojisinde çift burgulu kablolar kullanılır. Ağ cihazlarının merkez cihaza uzaklığı maksimum 100 metredir. Ağdaki herhangi bir cihazın soruııu hub,/switch üzerindeki ışıklardan kolaylıkla anlaşılabilir. Ağa bağlanan bir cihazın hub/switch üzerinde ilgili port ışığının yanması gerekmektedir.

Yıldız(Star) Topolojisi Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

Ağı genişletmek için yeni cihaz eklemek kolaydır.

Ağın yönetimi ve ağdaki hata tespiti kolaydır.

Herhangi bir cihazda oluşacak hata sadece o cihazı etkiler.

Dezavantajları

Kullanılacak kablo miktarı fazladır.

Hub veya switch’de oluşabilecek sorun tüm ağı etkiler.