Dinamik kapsam bağlama,bir ismin kapsamının,yordamların fiziksel olarak yakın olmalarına göre değil, yordamların çağrılma sırasına göre belirlenmesidir. Çalışma zamanında gerçekleşir.

Dinamik kapsam bağlamada bir ismin tanımı, çalışma sırasında aynı isimde bir başka tanımlama bulunana kadar kedisinden sonra çalıştırılan tüm komutlarda geçerlidir. Avantaj olarak, elverişliliği sağlar. Dezavantaj olarak okunabilirliği azaltır.

Dinamik Kapsam Bağlama Örneği

image-center

Dinamik Kapsam Bağlama Örneği

image-center