Insertion Sort (Eklemeli Sıralama),sıralama yöntemlerinde sık kullanılır. Insertion Sort, Bubble Sort yönteminin iyileştirilmiş halidir.

Zaman karmaşıklığı(time complexity) O(n^2)’dir.

Insertion Sort (Eklemeli Sıralama) Çalışma Mantığı

Sırasız verilmiş dizi elemanlarını tek tek ele alarak her birini dizinin sol tarafına yani sıralanmış kısmındaki uygun yerine yerleştirerek sıralanır. Algoritmada, ikinci elemandan başlayarak elemanın kendinden önceki elemanlarla karşılaştırarak büyük elemanlar dizide sağa,küçükler sola doğru kaydırılır ve sıralanmış dizi elde edilir.

Insertion Sort (Eklemeli Sıralama) Örnekleri

image-center

image-center