Sayısal Yöntemler ya da Sayısal Analiz olarak geçen derste tutmuş olduğum notları sizinle paylaşmak istedim. Aşağıda sayısal yöntemler konularını, sayısal analiz konularını içeren liste bulunmaktadır.

Sayısal Yöntemler Konuları

 • Doğrusal olamayan denklem çözümü
 • Aralığı ikiye bölme yöntemi
 • Newton Raphson yöntemi
 • Kiriş yöntemi
 • Doğrusal denklem takımının çözümü
 • Ters matris ve Cramer kuralı
 • Gauss Jordan yöntemi
 • Choleski yöntemi
 • Jacobi yöntemi
 • Sonlu farklar
 • İleri yön sonlu farklar
 • Geri yön sonlu farklar
 • Merkezi yön sonlu farklar
 • Enterpolasyonlar
 • Gregory-Newton Enterpolasyonu
 • Lagrange Enterpolasyonu
 • Sayısal Türev
 • Sonlu farklarda sayısal türev
 • Enterpolasyon bağlantılarıyla sayısal türev
 • Sayısal İntegral
 • Eğri uydurma
 • En küçük kareler yöntemi
 • İnterpolasyon
 • Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri
 • Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri
 • Doğrusal dağılımlı verilere eğri uydurma
 • Karesel verilere eğri uydurma
 • Hata analizi, lineer denklem çözümleri.
 • Denklem Takımlarının çözümü
 • Denklem Takımlarının çözümü
 • Denklem Takımlarının çözümü
 • Nonlineer denklem çözümleri
 • Enterpolasyon
 • Adi diferansiyel denklemlerinin çözümü
 • Adi diferansiyel denklemlerinin çözümü
 • Kısmi diferansiyel denklemlerinin çözümü
 • Eğri uydurma(Fonksiyon bulma)
 • En küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma
 • En küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma

Sayısal Analiz: Analitik yöntemlere alternatif, basit ama tekrarlı hesaplamaları bilgisayar, hesap makinesi gibi mikroişlemci tabanlı sayısal sistemlere problem çözdürmeyi amaçlar.

İndirmek İçin Tılayın.