Sayısal yöntemler ya da Sayısal Analiz olarak geçen derste tutmuş olduğum notları sizinle paylaşmak istedim.Aşağıda Sayısal yöntemler konularını,Sayısal analiz konularını içeren liste bulunmaktadır.

Sayısal Yöntemler Konuları

Doğrusal olamayan denklem çözümü Aralığı ikiye bölme yöntemi Newton Raphson yöntemi Kiriş yöntemi Doğrusal denklem takımının çözümü Ters matris ve Cramer kuralı Gauss Jordan yöntemi Choleski yöntemi Jacobi yöntemi Sonlu farklar İleri yön sonlu farklar Geri yön sonlu farklar Merkezi yön sonlu farklar Enterpolasyonlar Gregory-Newton Enterpolasyonu Lagrange Enterpolasyonu Sayısal Türev Sonlu farklarda sayısal türev Enterpolasyon bağlantılarıyla sayısal türev Sayısal İntegral Eğri uydurma En küçük kareler yöntemi İnterpolasyon Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri Doğrusal dağılımlı verilere eğri uydurma Karesel verilere eğri uydurma Hata analizi, lineer denklem çözümleri. Denklem Takımlarının çözümü Denklem Takımlarının çözümü Denklem Takımlarının çözümü Nonlineer denklem çözümleri Enterpolasyon Adi diferansiyel denklemlerinin çözümü Adi diferansiyel denklemlerinin çözümü Kısmi diferansiyel denklemlerinin çözümü Eğri uydurma(Fonksiyon bulma) En küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma En küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma

Sayısal Analiz:Analitik yöntemlere alternatif, basit ama tekrarlı hesaplamalar Bilgisayar,hesap makinesi gibi mikroişlemci tabanlı sayısal sistemlere problem çözdürmeyi amaçlar.

İndirmek İçin Tılayın.