Bu şifreleme adını Julious Ceasar’dan alan basit bir yer değiştirme şifreleme örneğidir.

Şifrenin oluşturulması şu şekilde: Her harf,belirli bir kaydırma dönüşümü kullanılarak elde edilen başka bir harf ile değiştirilir. İki karakter kümesi ya da alfabesi,açık metin ve şifreli metin için oluşturulmuştur.

Sezar Şifrelemesi Örneği

Örnek:

Açık metin alfabesi:

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Şifreli metin alfabesi:

EFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZABCÇD

Mesajın şifrelenmesi sırasında örneğin,açık metindeki A,E ile E ise I ile yer değiştirir. Bu durumda açık metin “GÖZ KALBİN AYNASIDIR” şifrelendiğinde,“JTD ÖEPFNS EÇSEVMHMÜ” şifreli metni oluşur.

Sezar şifresini oluşumundan sonra kullandığımız her sembol aslında bir başka sembolün haritasını oluşturur.Bu sisteme yerine koyma adı verilir. Güvenli görülebilir Türkçe için 29! olası anahtar vardır. Bu olasılıkların denenmesi yıllarca sürebilir fakat Türkçede en sık kullandığımız harflerin ‘a’ ve ‘e’ olduğunu bildiğimizden küçük kelimeler için oluşturulmuş bir mesaj parçası için şifreyi çözmek kısa zaman alır.