İlk olarak ZSH kurulumunu yapalım.

sudo apt-get install zsh

Ardından default shell’imizi ZSH olarak ayarlayalım.

chsh -s /bin/zsh root

Oh my ZSH kurulumunu yapalım.

sh -c "$(wget https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O -)"

Eğer terminaliniz değişmediyse aşağıdaki kodu ~/.zshrc dosyasının alt kısmına yapıştırın.

if [[ $- == i ]]; then export SHELL=zsh 
   exec zsh -l a
fi

Shell temasını değiştirmek için vi ~/.zshrc dosyasını açın.

ZSH_THEME=”robbyrussell” kısmını ZSH_THEME=”agnoster” olarak değiştirin. Siz isterseniz istediğiniz temayı bularak ismini buraya yazabilirsiniz.

Kaydedip çıktıktan sonra source ~/.zshrc yazıp kullanabilirsiniz.

Eğer font ayarlarını beğenmediyseniz aşağıdaki komutları çalıştırın.

sudo apt-get install fonts-powerline
cd fonts
./install.sh

Oh My ZSH eklenti kurulumu

vi ~/.zshrc

komutuyla dosyamızı açalım ve plugins=(git) kısmı bizim eklentilerimizin olduğu satırdır. Siz isterseniz buradanistediğiniz eklentinin ismini alıp git’ten sonra boşluk bırakarak yazabilirsiniz. Örneğin vscode eklentsini ekleyelim. plugins=(git vscode) şeklinde yazıp kaydedip çıktıktan sonra source ~/.zshrc komutunu çalıştırın.

Kurulum tamamlanmıştır.